torsdag 26. mars 2020

Snart er påsken her !


Norge er for tiden i en unntakstilstand skapt av et skadelig virus importert fra Kina. 
Alle er opptatt av å hindre smittespredning, slik at vi unngår fortvilte tilstander lik den man har flere steder i verden. I denne situasjonen oppstår det naturlig nok frykt hos en del av befolkningen.
Ettersom samfunnet ikke var godt nok forberedt på en pandemi, tas det nå raske beslutninger. En av disse beslutningene er at hytteeiere ikke får overnatte på hytta. Begrunnelsen er at helsevesenet i hyttekommunene ikke har kapasitet til hyttefolket oppi all Corona-smitten.
Vi som har hytte ved et alpinanlegg, vet at skiheisene er stoppet på grunn av smitterisiko. Dermed fjernes også det største potensialet til ulykker. I normalsesonger har hyttekommunene kapasitet til å håndtere disse.
Aktiviteten de fleste da ville bedrive, hvis de fikk overnatte på hytta, ville være langrenn, som har 1/10 av ulykkesrisikoen til alpint. Tiltaket med å stenge alpinanlegg, har altså ryddet plass til å håndtere andre sykdommer og skader.
Ettersom hytteforbudet er innført, uteblir de potensielle pasientene. Kapasiteten på helsetjenesten i hyttekommunene blir ikke utnyttet. 

Istedet komprimeres befolkningen i kommunene de bor. Helsetjenesten i disse kommunene må håndtere hele befolkningen med alle de sykdommer og skader disse måtte ha.
Hyttekommunene unndrar seg sitt ansvar til å bidra i den store dugnaden!


Høyst anerkjente smittevern-eksperter som Aavitsland og Giesche sier at hytteforbudet ikke bidrar til særlig mindre smittespredning. 

Jeg har inntrykk av at vi alle blir sett som ett Coronavirus for tiden. Utbredelsen er anslått å være ca 1 pr 250 innbyggere som er bærer av viruset. Sjansen for at et individ har det, er forholdsvis liten.  Fra et smittevern-ståsted er følgende faktorer viktige: 

- God avstand til hverandre.
- Ikke ta på mer enn nødvendig, 
- Såpevask av hender og noen matvarer man tar i hus, 
- Ikke hoste og nyse ut i lufta, men ha lommetørklær.

Dette er en adferd som kan følges, uansett i hvilken kommune man befinner seg. 


Når påska kommer, vil nok mange ut på ski, hvis snøen fortsatt finnes. Da vil dagsturer fra Oslo til destinasjoner i passe avstand, føre til at mange setter seg i bilen sin, og kjører dit mange samles. 
Vi vil få økt luftforurensning, som kan bli merkbar i sentrale strøk. En undersøkelse i Italia viste at corona-viruset kunne leve i smog-partikler. I tillegg har erfaringer fra Kina vist, at folk ble smittet på bussen. I byer er det mange måter å bli smittet på. Hvis regjeringen ønsker å bremse og nærmest stoppe spredningen av viruset til sykehuskapasiteten er økt (for det er vel planen?), bidrar hytteforbudet til det motsatte.

Det å tilbringe hele dagen inne, fører til en dårligere psykisk helse. Vi trenger å bevege oss for å stimulere en miks av gode hormoner i hjernen. Vi trenger lys og luft og natur, for å ha det bra.

Distriktenes frykt for viruset og regjeringens ettergivende holdning, er ikke bra for Norge som helhet. Derfor har mange av oss hytteeiere problemer med å godta dette forbudet. Takk or din tid!