onsdag 26. februar 2014

Korrupsjon i Frogn ? (del 2)

Min nabo Obben Thorgersen og jeg bestemte oss for å få Sogsti Eiendom til å ferdigstille friområdet på Sogsti. Utbyggingen var ferdig for mange år siden, men ingenting hadde skjedd med opparbeidelse av friområdet.

Vi startet med å skrive et fint brev til Sogsti Eiendom med  Kjell Vidar Nygård hvor vi forklarte hva vi ønsket oss, hva som var problemet med nåværende område osv.
Så samlet vi underskrifter fra omtrent samtlige naboer på området. Dette sendte vi Sogsti Eiendom.
Amta ble kontaktet for å skape litt press. De har skrevet to artikler om dette.
Det blir for mye å ta med hele saksgangen, men vi kontaktet også kommunen for å få papirer.
Her er utdrag fra Reguleringsplanen som våre folkevalgte har vedtatt:
Her er utdrag fra Opparbeidelsesplanen som hadde ligget hos kommunen's administrasjon i 8 år.
Otto Baltzersen fant ikke ut om den var godkjent. Den var forøvrig ganske lik med det vi ønsket oss.

 Beskrivelse av det ene området:
Og med hvilken Kvalitet ...

Sogsti Eiendom lovte å starte april/mai 2013. Først 3.juni 2013 så jeg plutselig dette synet:

Vi ble veldig glade , trodde vi hadde blitt hørt, og Amta forsikret oss  at det var opparbeidelsesplanen som skulle iverksettes.
Men, etterpå kom Per Baltzersen (Byggelederen) med alle barna og jobbet videre med området.
Så ble gress sådd i og når det vokste til, ble det like mye ugress som gress. Møbleringen ble noen rasteplassbord. Hadde området blitt opparbeidet i henhold til opparbeidelsesplanen og av profesjonelle, ville dette kostet mye penger.Et forsiktig anslag når jeg også tar med området på andre siden av Sogstiveien som skulle opparbeides med ballbinge er 1.5 - 2mill.

Vi sendte naturligvis et brev til Kjell Vidar Nygård som nå jobber for VT Østland AS, men uten å få svar. (Sogsti Eiendom AS har skiftet navn til VT Østland AS)

Så tok vi tenkepause....

Så fikk jeg den idéen å kontakte KrF. Sigbjørn Kvigstad har jo vært opptatt av hva som skjedde etter undersøkelsen i 2010, tror jeg, som viste at de fleste mente at særinterressene bestemte her i kommunen.(80% politikere og 70% befolkning)
Jeg fortalte Bente Bjerknes Haugen om andre regelbrudd jeg også hadde merket meg.
Da sendte hun meg videre til Sigbjørn Kvistad som er medlem av Kontrollutvalget. Han oppfordret meg å klage dette inn til Kontrollutvalget.
Jeg skulle også ringe Ludolf Bjelland som er leder der, og det gjorde jeg. Men, han var ikke spesielt interressert hadde jeg inntrykk av, selv om de var iferd med å undersøke hva som foregikk i  'Avdeling for Samfunnsutvikling', men jeg sendte da inn min klage som du ser utdrag fra nedenfor.
Jeg fortalte også i telefonen at jeg hadde mer dokumentasjon, slik Sigbjørn hadde fortalt meg. Men, Ludolf etterspurte ikke dette.

Først litt om behandlingen jeg fikk:
Møtet hvor Rådmannen (Holten/Edholm) skulle besvare min klage var 11.november 2013.

Ifølge Kvigstad (medlem av Kontrollutvalget) skulle jeg har fått innkallelse hvor jeg ble bedt om å redegjøre for min klage. Her er meldingen jeg fikk:


 Først ser du meldingen, så ser du tidspunktet den ble sendt meg. Jeg lesere ikke mailen min konstant når jeg er opptatt med noe, så denne så jeg ikke før dagen derpå.

Protokollen inneholdt ikke noe utfyllende svar fra Holten/Edholm. (http://www.frogn.kommune.no/politikk/utvalg/alle-utvalg/Kontrollutvalget-i-Frogn-kommune/Moter-og-dokumenter/Kontrollutvalgets-mote-11-november-2013/)
Jeg spurte sekretæren om et utfyllende referat, og det var hun så hyggelig å skrive. Men, jeg måtte vente ganske lenge, fordi Holten/Edholm skulle godkjenne dette.

Her følger punkt 1, 3 og 5  i min klage:
(Min klage i blått, så utklipp fra avtaler og Holten/Edholms svar, mine kommentarer i grønt)

1. Det går private vannrør over området som bl.a. tilhører min bolig. Disse vannrør ble gjentatte ganger gravd over. Jeg ringte kommunen og klaget, men dette ble det ikke gjort noe med. Nå ser jeg av utbyggingsavtalen at utbygger var pålagt å fremlegge dokumentasjon på at tillatelser var innhentet fra berørte naboer før IG(igangsettingstillatelse) kunne gis. Men, vi ble aldri kontaktet for tillatelse og IG fikk de åpenbart. Hvordan er det mulig?

Fra utbyggingsavtalen: 
De gårds- og bruksnummer som er nevnt i teksten er de fargelagte områdene. Jeg bor i 71/335 som er nabo til dette området. Første avsnitt avgrenser området, og siste avsnitt sier hva de plikter overfor naboer til dette området.

 
Her er hva Anne Holten og Bjørn Edholm har svart: (sekretær har skrevet og de har godkjent)

Plutselig bodde jeg visst innenfor området og mistet min rettighet som nabo ! Ja de er visst flinke til å lyve. Lurer på om det er en kvalifikasjon de må ha som enhetsledere i Frogn Kommune? 
I utbyggingsperioden kom jeg i kontakt med Eivind Smestad, ansatt i Teknisk Drift. Han var snill og ærlig. Han sa at når kommunen skulle foreta slike prosjekter, så kartla de alltid hvor vannrør gikk med utstyr de leide inn. Han kunne ikke forstå hvorfor Sogsti Eiendom AS slapp unna dette kravet. Hans sjef Ole Kirkeby, var jeg også i kontakt med. Men, han kunne visst ikke hjelpe meg.

Dette har jeg omtalt i forrige blogginnlegg, hvis du ønsker en bedre forklaring, eller har lest det:
3. Plan- og Byggavdelingen i kommunen innvilget en dispensasjon som de kalte 'rammetillatelse' når Sogsti Eiendom med underleverandør Frank Kristiansen ønsket å legge noen av husene på en høyere kotehøyde enn det reguleringsplanen ga tillatelse til. Administrasjonen har selvsagt ikke lov til å innvilge dispensasjoner selv om de kaller det ved et annet navn. Jeg har en mappe hvor dette utdypes og dokumentasjon hentet fra saksmappen og internett(lover, forskrifter osv) finnes. Klage til fylket og kontrollutvalget førte ikke fram. Kontrollutvalget var inhabilt p.g.a. leder (Bjørn Loge) var varamedlem av Frank Kristiansens styre, og resten av kontrollutvalget likevel syntes han var habil.(fremgår av møtereferat)

 Men, her er svaret fra Holten og Edholm:

Er det noen andre som har brukt post-it lapper for å søke om noe? (jmf.Korrupsjon i Frogn? (del 1)) Det er dette som kalles "ordinær søknad her i Frogn, tydeligvis. Og den ble åpenbart innvilget også. Som hva da om jeg får spørre ? Det tør de visst ikke å skrive.

Dette er historien jeg har beskrevet først i dette innlegget: 
5. Sogsti Eiendom har lovet at de skal opparbeide et friområde. Forslag til utenomhusplan ble levert inn i 2005, men saksbehandler Otto Baltzersen kunne ikke se at dette hadde blitt behandlet fra kommunens side. Sogsti Eiendom lovte Amta at området skulle opparbeides i mai. Det var utenomhusplanen som skulle iverksettes. 3.juni startet en gravemaskin å fjerne ugress. Senere kom Smiths Venner og fjernet mer ugress og sådde i gress på hele området. Nå er det like mye ugress som gress. Det finnes hverken opparbeidet gangvei, busker, benker eller skikkelig plen på området. En del av området mellom gangvei og vei til Gamlegården er fortsatt ikke engang ryddet for ugress og beplantet. Ugresset er blitt slått etter siste avisoppslag. Utenomhusplanen levert i 2005 er ikke oppfylt. Den er heller ikke godkjent av kommunen. Skulle ikke avdeling for Samfunnsutvikling ha behandlet denne? Selv om friområdene ikke er opparbeidet og som var en forutsetning for å få brukstillatelse, er likevel brukstillatelse innvilget. Hvordan er det mulig?

2. gangen dette ble behandlet i Kontrolluvalget, så fikk jeg en forklaring på dette som virket logisk.
Fellesarealet er innnefor feltene med boliger. Friområdene ligger på egne felt. Men, rådmannen innrømmet at dette var en svakhet med reguleringsplanen. Håper de tar lærdom og sikrer seg pressmiddel i forhold til opparbeidelse av lignende områder i fremtiden.
Kommunen forsøker nå i ettertid å få utbygger til å oppfylle avtalen. I tillegg har kommunen betydelig vedlikehold p.g.a. den dårlige kvaliteten.
------------------------

Løgner og syltynne bortforklaringer. Veldig sent varsel og ingen oppfordring til at jeg skulle forklare saken . Uforstålig forklaring i  protokoll, men heldigvis en ærlig sekretær som  sørget for et referat som ble bekreftet av Holten og Edholm.

Hvorfor lyver de? Hadde det ikke vært enklere å si sannheten? Løgner fører jo til at de påfører seg selv et dårlig omdømme og mister tillit! Hva tjener de egentlig på det?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.