fredag 28. februar 2014

Bakgrunn for fremgangsmåten
Jeg er veldig opptatt av at det jeg gjør skal være i henhold til lovverket.
Dette er naturligvis en beskyttelse av meg selv. Derfor undersøker jeg hva loven sier.


Her er utdrag av  Straffeloven og hentet fra lovdata.no


§ 249.
1.Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet. ....

Mer her:

Og hvordan tolkes dette:

Dette er hentet fra Justis og Beredskapsdepartementets sider på nettstedet Regjeringen.no

3.3.3.2 Sannhetsbevis som rettsstridsutelukkende omstendighet. Sanne utilbørlige ærekrenkelser

Sannhetsbevis som begrensning for hva som kan ansees som rettsstridig er begrunnet ut fra ytringsfriheten. Loven må selvsagt ha som utgangspunkt at man fritt skal kunne fremsette sann og berettiget kritikk. 12 Straffeloven § 249 nr. 1 lyder:
«Straff efter §§ 246 og 247 kommer ikke til anvendelse dersom det føres bevis for beskyldningens sannhet.»
Det er tilstrekkelig å bevise det vesentlige – kjernen – av beskyldningen. Ut fra bestemmelsens ordlyd kan det synes som om sannhetsbevis er en etterfølgende straffritaksgrunn. Det er imidlertid ikke tvilsomt at bestemmelsen inngår i rettsstridsvurderingen: Sanne ærekrenkelser er i utgangspunktet ikke rettsstridige.

Mer her:


Det jeg bruker som sannhetsbevis er offentlig tilgjengelige dokumenter. I plan- og byggsaker skal som regel det meste av dokumentasjonen være offentlig tilgjengelig.
-------
På bakgrunn av dette tenkte jeg at når ingen vil ta tak i brudd på avtaler og lover så legger jeg heller dette ut. Tanken er at de som tjener på disse og lignende  lovbrudd kanskje vil tenke seg bedre om i fremtiden.
Det forutsetter naturligvis at flere begynner å grave i saker som interresserer dem.
Jeg kan bidra med opplæring, vurdering av materialet og publisering.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.