mandag 3. mars 2014

Sogsti Eiendom - Styremedlemmer 2004 - 2009
Den gangen vedtaket ble fattet om å godkjenne reguleringsplanen, fikk jeg inntrykk av at utbygger Sogsti Eiendom  hadde lokal forankring.
Det var en kommentar som falt om at dette var liksom greit fordi dette var  kjent.
Jeg forsto ikke den gangen hvor ille det er for samfunnet som helhet at det er nære forbindelser mellom utbyggere, administrasjon og politikere.
Det kunne kanskje vært en sikkerhet med lokal forankring dersom de som var 'forankringen' var opptatt av lokalsamfunnets beste.

Som jeg  har påvist i to tidligere blogginnlegg, har Sogsti Eiendom hatt nytte av at Arve Bekkevar, enhetsleder for Avdeling for Samfunnsutvikling, misbrukte sin stilling og innvilget tillatelse til oppbygging av terrenget i strid med den reguleringsplan politikerne vedtok.

I tillegg har jeg vist at Sogsti Eiendom bare blåste i flere punkter i utbyggingsavtalen og reguleringsplanen, men likevel fikk innvilget både IG(igangsettingstillatelse) og ferdigstillelsesattest fra administrasjonen.
Endatil lyver nettopp avgått enhetsleder Anne Holten og nåværende enhetsleder Bjørn Edholm når jeg klager saken inn for Kontrollutvalget. Og hvem er det de beskytter?

Jo her er navnene:                 Bjørn Loge   og  Lasse Høyem

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.