mandag 7. april 2014

Lover og reglers betydning

Illustrasjonen over skal fremstille et likeverdig samfunn. Hvert enkelt menneske(interresse) har like stort handlingsrom(frihet). Skillelinjene illustrerer lover og regler. Når disse brytes, får ett menneske mer handlingsrom på bekostning av et annet.

Etter å ha lest en del lover, har det slått meg hvor mye rettferdighet og fornuft som ligger bak disse.
Det er tydeligvis nedlagt et godt stykke arbeid av lovmakerne for å bidra til et likeverdig, rettferdig samfunn.


I et demokrati skal alle interresser høres. I mange saker er bare den ene interressen representert og taler sin sak. Det blir administrasjonens oppgave å ivareta den/de andre partene.
Andre ganger er den andre interressen representert, men selv viktige innspill blir ignorert.
Når jeg ser at loven endatil brytes til fordel for den ene interressen, betyr det at den andre part har fått krenket sine rettigheter. Dette fører til et urettferdig samfunn hvor mennesker blir tildelt ulik verdi.

Når jeg leser i Østlandets Blad at vår ordfører synes det er for mange lover og retningslinjer, blir jeg ganske sjokkert. For det han sier er at han ikke ønsker et rettferdig, likeverdig samfunn.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.