mandag 14. april 2014

Særinteressene styrer Frogn Dette er sakset fra en artikkel i ØB februar 2011:

Hele 84,6 prosent av de folkevalgte og 75,1 prosent av innbyggerne mener særinteressene får gjennomslag i Frogn og ikke innbyggernes fellesinteresser.
I de andre mellomstore kommunene er det kun 46,2 prosent av de folkevalgte og 62 prosent av innbyggerne som mener det samme.

Artikkel i ØB 2011

Hva er særinterresser ?

Se ordførerens mening:

 – For oss folkevalgte er politiske partier særinteresser. Men vi har veldig mange sterke, aktive og tunge aktører i Frogn-samfunnet. Disse jobber aktivt opp mot politikerne, driver lobbyvirksomhet, markerer seg og har mye makt. Jeg tenker på Frognmarkas Venner, båtforeninger og andre sterke grupper.

Men, hva er særinterresse ?

Ifølge aksjelovene av 1997 paragraf 6-27 kan styremedlemmer i AS og ASA ikke «delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken»

Artikkel om særinterresser

En særinterresse er når et eller noen få individer kan tjene på den politiske beslutningen, og flertallet av innbyggerne i kommunen sitter igjen med ulempen, for å oversette til lokalpolitikken.

Når 75 % av den spurte befolkningen mener at særinterressene bestemmer, er det en gedigen mistillitsærklæring til de som styrer kommunen på våre vegne. For våre politikere har jo fått sin makt fra folket. Da skal de jo styre slik at det er fellesskapssinterressene som blir ihensyntatt. Når 84% av de folkevalgte også mener det samme som folket, burde de jo være svært motivert til å finne mer ut av dette problemet.

Bevilge penger til og organisere en anonym spørreundersøkelse blant kommunens innbyggere, hadde jo vært et naturlig tiltak. Det er enkelt å samle slik informasjon nå til dags med internett som hjelpemiddel. Noen ressurser måtte leies inn for å lese igjennom og analysere resultatene. Kanskje ville  innbyggerne peke på bestemte utbyggingssaker  eller andre forhold, som man da burde granske nærmere for å finne ut hva som hadde skjedd.

Men, dette skjedde ikke. Sigbjørn Kvistad gikk i valgkampen 2013 ut i Amta og etterlyste hva som hadde skjedd i ettertid av denne undersøkelsen. Og etterpå har det heller ikke skjedd noe.

Derfor tenkte jeg at politikerne sikkert ville bli glade for å få hjelp til å komme nærmere et svar her. Når jeg har undersøkt en sak hvor utbygger og dens aksjonærer har fått en tilleggsgevinst verd flere millioner ved at reguleringsplanen og utbyggingsavtalen er brudt, så er jo dette en god kandidat til nærmere forståelse for problemet. Gratis er det også for kommunen.

Dette er hentet fra "Om arbeidet i kontrollutvalget.Veiledning til medlem i utvalget. KS Folkevalgtopplæring og NKRF"

Kontrollutvalget er kort og godt kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll i
alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal påse at kommunen følger
regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens
innbyggere.


Jeg har jo avdekket at hverken utbygger eller kommunen har fulgt reglene i denne saken.
Da er det litt rart at jeg blir møtt med passivitet fra politikere og en merkllig, fientlig behandling fra Kontrollutvalget, når jeg faktisk bare ønsker å hjelpe dem til å oppfylle sin oppgave.

Underlig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.