onsdag 12. mars 2014

Brev til Erik Lundeby (og alle andre ...)


Drøbak 6.3.2014
Hei Erik


Jeg er glad at du følger med på bloggen min, for jeg ser  hva som foregår her, og har skikkelige forslag til hvordan man kan få ryddet opp.
Jeg er ikke så urealistisk at jeg vil ha husene revet. Jeg er opptatt av rettferdighet, som jeg skrev til deg, og ønsker selvfølgelig ikke å skape problemer for uskyldige folk!

Men, som du selv sier. Friområdene skal opparbeides i henhold til opparbeidelsesplanen som jeg viste deler av. Og idag har jeg lagt et brev i postkassen til Lasse Høyem. Han var nemlig styreleder for Sogsti Eiendom på det aktuelle tidspunktet. Der ber jeg han sørge for at friområdene opparbeides i henhold til opparbeidelsesplanen. For det er han som hadde det overordnede ansvaret for at alle avtaler ble brudt.

Jeg har bevist at planer og avtaler ble ignorert, og at utbygger likevel fikk de tillatelsene de ønsket. Hvilke andre mennesker enn Bjørn Loge og Lasse Høyem får slike tillatelser uten å ha oppfylt vilkårene?
Selv om saken ligger langt tilbake i tid, så er problemstillingen fortsatt høyst aktuell. Alle politikere stikker 'hodet i sanden' og tør ikke rydde opp! Hva er det dere er redd for?
                                             
Det er selvfølgelig ikke saksbehandlere på nederste nivå som skal 'stå tilrette' !
De slutter jo så fort de bare klarer. Hvem gidder å bli tvunget til å være med på lovbrudd, og endatil måtte sette navnet sitt under? Saksbehandlerne har jo utdannelse og vet utmerket godt hva som er lov og ikke! Og, de vet vel også hvem som 'må svi' hvis ting 'rulles opp'. Man ser jo av ditt svar hvem du synes har ansvaret for dette. At saksbehandlerne har sluttet, har ingenting med saken å gjøre. Det at utbyggerne fortsatt er her, er det vesentlige!

Frank Kristiansen AS og utbyggerne har sikkert også så mye peiling på lovverket at de forstår reguleringsplaner og utbyggingsavtaler skal følges. Likevel er de så frekke at de søker om å bygge opp terrenget, og endatil får det innvilget. Og det til tross for at Reguleringsplanen sa at husene skulle forholde seg til eksisterende terreng!

Jeg håper at både du og de andre politikerne  har evne til å løfte blikket og se hvem som har nytte av dette! Det er de dere må sørge for blir etterforsket!

Hvis man får til en skikkelig opprydning, og sørger for å få inn personer i ledende stillinger som ikke lar seg styre til å begå lovbrudd, men har en så sterk integritet at man holder seg til det som er riktig, uansett press utenfra, da vil mye være gjort!
Men, da må avgjørelsen om ansettelse av disse viktige personene foretas av uavhengige personer utenfra som har et klart mandat som er å sørge for å ansette sterke, ærlige, kompetente mennesker med høy integritet!

Kontrollutvalget bør også byttes med et kontrollutvalg av mennesker i kommuner langt unna. Når man skal forholde seg til saker, er det jo likevel papirer man burde forholde seg til. Du ser jo selv hva slike 'høringer av rådmannen' fører med seg! Og samtidig bør det utarbeides strenge regler som hindrer at de som skal kontrollere kommunen vår blir påvirket av lokale aktører.

Jeg tror at det partiet som har 'guts' nok til å ta skikkelig tak i dette, vil bli svært populært!

Tør Venstre ?

M.v.h.   Anne Holmen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.