tirsdag 11. mars 2014

Hvordan gikk det med varslingen?

Mandag 3.mars sendte jeg følgende mail til alle politiske gruppeledere:

Hei dere gruppeledere for våre folkevalgte !
Nå har jeg laget en blogg hvor jeg forteller hva jeg reagerer på i
forbindelse med utbyggingen på Sogsti.  Jeg har fått tilbakemelding på at dette er så enkelt forklart at folk forstår poengene og jeg har fått masse støtte  før innlegget mitt ble slettet fra FB-gruppen Drøbaksvenner.

Min motivasjon bak dette er at jeg hater urett og jeg tror problemer kan  løses bare det er nok vilje til det.  Og, jeg håper at flertallet av dere folkevalgte er motivert til å gjøre  noe med situasjonen.  Det jeg viser her er bare en enkelt sak. Jeg tror det finnes mange slike
saker i kommunen vår.

http://anneholmen.blogspot.no/2014/02/korrupsjon-i-frogn.html
http://anneholmen.blogspot.no/2014/02/korrupsjon-i-frogn-del-2.html
http://anneholmen.blogspot.no/2014/02/bakgrunn-for-fremgangsmaten.html
http://anneholmen.blogspot.no/2014/03/sogsti-eiendom-styremedlemmer-2004-2009.html

Så håper jeg dere forstår at jeg brenner for at dette skal bli en god  kommune å leve i for alle.

Da ønsker jeg dere alle en fin dag!

Med vennlig hilsen
   Anne Holmen 


Da fikk jeg følgende svar:

FrP

Hei.

Dette var mange detaljer og et omfattende materiale.
Jeg vet ikke om noen har tjent på dette, men det er åpenbart
at noen har hatt store fordeler på grunn av det som er vedtatt gjennom
prosessen (ikke minst utbygger).
Jeg er svært opptatt at ting går for seg på en skikkelig måte.
Det som undrer meg litt er at du ikke har tatt kontakt med oss tidligere,
da kunne vi kanskje ha stilt spørsmål og påvirket utviklingen. Du kan stole
på at vi ønsker å være ombudsmenn for innbyggerne. Vi liker svært dårlig
at administrasjonen misforstår sin rolle og gjør ting som ikke er riktig
og går på bekostning av innbyggerne.

 
Med vennlig hilsen
Ole Scheie
Gruppeleder Frogn FrP

Venstre 

Hei

Takk for epost. Jeg følger allerede med på bloggen din gjennom oppdateringene på Drøbaksportalen. Vi er kjent med at det har vært mange utfordringer når det gjelder byggesaker og plansaker i kommunen vår, ikke minst som følge av at det har bygd seg opp en betydelig mengde saker som følges opp alt for sent.

Forholdene du påpeker ligger tilbake i tid, og de fleste av saksbehandlerne i dokumentene du legger frem jobber ikke lenger i kommunen. Det gjør at jeg heller i retning av at det er viktigst å jobbe med gode rutiner og gjennomføringsevne i et perspektiv hvor vi ser fremover, og ikke bakover. Dersom du har rett i at husene ligger for høyt i terrenget er det vel for alle praktiske formål for sent å gjøre noe med, eller mener du eierne bør få pålegg om riving? Grøntområdet derimot er jo fremdeles en aktuell sak, fordi det er aktuelt for kommunen å overta, og da er det viktig at vi ikke overtar noe som ikke er opparbeidet som avtalt. Det må vi følge opp.

Ellers er jo vi i Venstre helt enige i at utbygging på Sogsti ikke har skjedd på en god måte. Vi jobbet for mange år siden for å få skjermet et grønt belte gjennom Sogsti, bl a Sogstijordet, men den kampen tapte vi jo med glans.

Vennlig hilsen
Erik Lundeby
Gruppeleder for Venstre
 


Fredag 7. mars sendte jeg denne påminnelsen:

Hei 
 
Mandag kveld sendte jeg nedenstående melding til dere gruppledere. Jeg vil bare informere om at jeg skal legge min mail og de svar jeg får fra dere ut på min blogg. Dette vil jeg gjøre tirsdag morgen. Dersom dere vil ha inn et svar på dette spørsmålet, må jeg ha det i hende før den tid. Jeg har vekket en god del interresse for bloggen min, og jeg skal fortsette med dette til den blir veldig kjent. Mitt mål med denne er som jeg har nevnt i første mail. Min motivasjon bak dette er at hater urett og jeg tror problemer kan løses bare det er nok vilje til det. Og dere, politikere, har et ansvar for at dette målet blir oppfylt, ettersom dere disponerer alle innbyggeres samlede makt. 

Med vennlig hilsen Anne Holmen  

KrF 

Hei!

Jeg vise til e-post stilet til gruppeledere i Frogn Kommune datert 3. mars 2014.


Her er mitt svar som gruppeleder i KrF

Jeg er kjent med de formelle råd Sigbjørn Kvistad har gitt deg i forbindelse med den aktuelle saken, og som var å sende saken til kontrollutvalget i Frogn for behandling.

Jeg er også kjent med hans svar til deg i forbindelse med en e-post du sendte ham 19. februar i år, der han informerte om kommunens overtagelse av friområder i 2014, samt at han viste til muligheten du har til å ta saken opp i Kontrollutvalget på nytt, om du ønsker det.

Han beklaget også at du ikke var gjort tilstrekkelig oppmerksom på at " din sak " skulle behandles i kontrollutvalget den aktuelle dato.

Som gruppeleder for Frogn KRF slutter jeg meg helt til hans vurderinger og svar til deg.

For den gode ordens skyld, vil jeg informere om at begrepet gruppeleder ikke er en formell del av Frogn kommunes struktur, men betegner lederne av de ulike partienes grupper.
Det øverste formelle vedtaksorgan er kommunestyret, og formannskapet, som har noen delegerte oppgaver på vegne av kommunestyret. Om du ønsker å henvende deg til et politisk nivå i kommunen, er kommunestyret og eventuelt formannskapet v/ ordfører rette adressater.

Kontrollutvalget er et politisk uavhengig "hjelpeorgan" for kommunestyret, hjemlet i kommunelovens paragraf 77. Kontrollutvalget har til oppgave «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning «


Med vennlig hilsen
Bente Bjerknes,
Gruppeleder, 
Frogn Krf 

Høyre 

Frogn Høyre viser også til kontrollutvalget og de vurderinger som er gjort der. 

Med vennlig hilsen Thora Bakka
Pensjonistpartiet  

Hei Anne 

Frogn Pp forholder seg til den vurderingen kontrollutvalget har gjort. 

Mvh Ragnar Dahl 
Leder Frogn Pp  

Arbeiderpartiet 

Jeg vil informere Arbeiderpartiets gruppe om saken i vårt neste gruppemøte. Der vil vi ta stilling til en eventuell videre oppfølging av saken. 

Vennlig hilsen Frogn Arbeiderparti 
Rita Hirsum Lystad 
leder

SP 

Ikke svart !

SV
 

Hei Anne. 
Hva er dine forventninger til oss gruppeledere i denne saken? 

Mvh. 
Kjell Monsen, 
Frogn SV


Til dette har jeg følgende å si :

Frp: 

Nei, hva skal man si!

Venstre:

Jeg sendte et svar til Erik Lundeby. Etterpå meldes det fra politisk hold at 'det er kanskje noe i det Anne Holmen sier'. Tusen takk, Erik! Du er en knupp! 
Jeg skal senere legge ut min mail til Venstre på denne bloggen her. Så følg med!

KrF, Høyre, Pensjonistpartiet:

Har dere egentlig tatt dere bryet med å lese mitt blogginnlegg som dere finner her: Korrupsjon i Frogn ? (del 2) 

Arbeiderpartiet:

Jeg vil oppfordre alle medlemmer til å lese innleggene jeg sendte dere link til i mailen grundig!


Sp:

Hans Christian Raanås sendte meg mail idag. Han hadde vært så opptatt i det siste at han ikke hadde sjekket mailen. Og, jeg ble så glad! Fordi han forsto med en gang hva jeg ønsket å oppnå med dette. Så han var slett ikke ignorant! Unnskyld, Hans!

SV:

Tusen takk Kjell (og Sylvi)!  Dere er greie!   
Jeg har svart at jeg ønsker det skal åpnes for ekstern granskning. Det er jo det selskaper som får mistanke om misligheter gjør. Og det lover Sylvi å ta initiativ til. 

Jeg håper at alle andre partier støtter SV i dette! For jeg gjør dette for samfunnet her, og ikke bare meg selv!
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.