lørdag 8. mars 2014

Politiker - Hvor er din lojalitet ?


Det ble foretatt en undersøkelse i 2010 som viste at 80% av politikerne og 70% av 'folk flest' mente at særinterressene bestemte i denne kommunen.

Da vil jeg spørre, hvem er du lojal mot når vedtak skal fattes?

Er det din venn eller dine velgere?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.