onsdag 5. mars 2014

Ikke demokrati, men utbyggeri !


(Illustrasjonsfoto - ikke oppdatert)

 Jeg har lenge sett meg lei på hva vi skyver under teppet i kommunen her.
I 1995 flyttet jeg hit, og det tok  noen år før jeg skjønte hva som foregikk.
Utbyggingen ved Sogstieika var det som åpnet mine øyne.
Først begynte jeg å observere at utviklingen ikke var hensynsfull i forhold til omgivelsene og de som bor her. Det var 'pengene som rådde' tydeligvis.

Så begynte jeg å tenke hva tjener samfunnet på dette? Det blir jo noen boliger til folk, og det er selvsagt bra at folk har et sted å bo. Men, måten prosjektet ble utformet vitnet om utbyggers grådighet. De delte opp i bittesmå tomter, fikk lov å bygge mye høyere enn fastsatt i kommuneplan for eksponerte åssider. Det ble ikke tilpasset eksisterende omgivelser som beskrevet i kommuneplan. Tilnærmet flatt tak gir jo større boligmasse på liten tomt.
Inntrykket ble monotont med mange like boliger. Slik sparte de tydeligvis penger til arkitekter.

Etterhvert som jeg begynte å grave i saken, ble jeg sjokkert på grunn av lovbruddet jeg avdekket. Jeg skjønte at her er utbyggeren  så grådig at hensynet til folket, lover og regler må vike.
Politikere jeg kontaktet var ikke interressert i funnene. Kanskje ikke noen nyhet for dem?

Jeg har et inntrykk av at enkelte, som innehar dobbeltroller, får mye spalteplass. Mens jeg, som gjerne vil komme til ordet, har store problemer.
Sommeren 2012 skrev Aftenposten en fin artikkel som jeg mente ga et klart bilde av hva som skjedde her i kommunen. Her ble dobbeltrollene trukket fram i lyset.
Stedets arkitekt ble nevnt. Det førte til å stedets arkitekt fikk en dobbelt side i Amta for å forsvare seg. Der angrep hun sine motstandere med å påstå at de ikke hadde greie på hva som skjedde i politikken her. Det var nok derfor de kritiserte henne.

Jeg skrev et innlegg hvor jeg svarte at det kanskje var nettopp fordi folk her forsto hva som skjedde i politikken  at de reagerte. Jeg kom inn på habilitet, ved å referere en tidligere politiker som hadde sagt at 'selv om man var inhabil, så kunne man få gjort mye  før avgjørelsen falt'. Jeg nevnte gruppedynamikk. Hvordan folk med høy status i en gruppe har stor påvirkningskraft.
Da ble det 'liv og røre' gitt. Politikerens partivenninne skjelte meg regelrett ut i spalten. Og partiets leder skrev lange innlegg. Jeg fikk inn ett innlegg for å forsvare meg mot utskjellingen. Men, ellers jobbet jeg veldig hardt for å få inn noen svar til alle innleggene fra Venstre. Jeg skrev leserinnlegg på leserinnlegg, og fikk dem ikke på trykk. Jeg ringte Amtas redaktør gjentatte ganger, men istedet for å prioritere innlegg som hører til en debatt, og som han ifølge 'Vær Varsom plakaten' plikter, så unnlot han å gjøre det. Jeg fortalte han at det var en veldig stor ubalanse i spalteplassen jeg fikk i forhold til hva Venstre fikk. Kanskje truet jeg med anmeldelse  til PFU også. Da, endelig fikk jeg også inn noen innlegg.
Jeg synes stedets avis opptrer veldig partisk, og lurer på hvorfor?

Men, dette er jo et lite sted, og enkelte er jo ganske flinke til å bygge nettverk!
Kan det være det som er årsaken bak, tro?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.