tirsdag 25. mars 2014

Avisinnleggene

Mitt innlegg
Jeg reagerte på artikkelen med Line Stockholm i Amta mandag 2.juli.

Det at hun får kritikk skal ha noe med hennes kjønn å gjøre eller at folk ikke har kunnskap om hvordan politiske prosesser foregår det er vel å skyte langt utenfor mål.

Jeg antar at årsaken til at Line Stockholm blir kritisert, er fordi hun utviser total mangel på respekt for store deler av befolkningen som har en annen forståelse for hva vernet i vernesonen innebærer, enn den forståelsen Line Stockholm har på dette.

Vernesonebestemmelsene kan tolkes på to måter.
Den første tolkningen er at bare de eldste husene er vernet.
Den andre tolkningen er at hele miljøet er vernet.

Jeg har forsøkt å finne dokumentasjon på hvilke forståelse som er den korrekte, uten å ha lykkes med dette. Nå har jeg lest på kommunens webside at det er et arbeid i gang for å bringe klarhet i dette.

Jeg er interiørarkitekt, og er derfor svært opptatt av estetikk og hvordan miljøet vi befinner oss i virker inn på psyken. Jeg setter selv svært stor pris på den gamle bebyggelsen som fortsatt er igjen i Drøbak.
Badehusgaten er jo indrefiléen etter min mening. Årsaken er at her kunne man bevege seg i en idyll bestående kun av hus med arkitektur fra forgangne tider. Helheten har mye å si for inntrykket man får.
Det er med stor sorg jeg ser at Plan- og byggkomitéen har innvilget dispensasjon slik at et hus med dagens arkitektoniske uttrykk blir ført opp midt i idyllen.

Når det kommer til hvordan politikken fungerer, tviler jeg ikke på at Line Stockholm melder seg inhabil når avgjørelser hun er involvert i skal fattes. Men, som en tidligere fremtredende lokalpolitiker sa til meg: Man kan få gjort mye før avgjørelsen tas.
Ja, vi mennesker er lett påvirklige spesielt når påvirkningen kommer fra en person med autoritet som er en av oss. Det handler om gruppedynamikk.
Nei, det er ikke ulovlig å påvirke. Det er ikke ulovlig å fremme sine egne interresser engang.
Men, jeg skulle ønske at politikerne her i Frogn kommune, hadde fått opplæring i de deler av Norske Lover som burde påvirke deres avgjørelser. Spesielt tenker jeg i denne forbindelse på hvor mye som skal til for å få innvilget en dispensasjon ifølge loven.
Når naboer og verneforening protesterer, og tolkningen av vernesonebestemmelsene er uklare, så er det vanskelig for meg å se at hensynet til en utbygger med en smart arkitekt, skulle telle mest.

Jeg synes oppriktig synd på naboene i Badehusgaten. Måten de reagerer på vitner om stor fortvilelse.
At arkitekt Line Stockholm omtaler dette i negative ordelag vitner vel bare om hvor lite innlevelse og forståelse for andre mennesker Line Stokholm har.


Med vennlig hilsen
Anne Holmen

Anne-Lisbeth Simonsens reaksjon
Interiørarkitekt og estetiker Anne Holmen er opptatt av hvordan miljøet man befinner seg i virker inn på psyken.
Etter å ha lest hennes innlegg i dagens Amta (16/7) lurer jeg sterkt på hva slags miljø hun lever i. Hun deler ut karakteristikker som er lite estetiske både når det gjelder Line Stokholms person og en mer enn skjult insinuasjon om politisk korrupsjon i Frogn. Selv en estetiker må kunne innse at det er tillatt å være uenig uten å gå til angrep som er både på og over grensen til det injurierende. Når det gjelder politikken, så bør referansen til den «tidligere fremtredende lokalpolitikeren» stå for vedkommendes egen regning. Jeg er medlem av Frogn kommunestyre denne perioden. Og ja, jeg representerer Venstre, altså partifelle av Line Stokholm. Jeg kan forsikre estetikeren om at spørsmål vedrørende korrupsjon er blir ordentlig behandlet i vår kommune. Men det er nå engang slik at saker blir vedtatt og saker blir ikke vedtatt. Anne Holmen har skrevet et innlegg hvor hun går til et ufint personangrep på Line Stokholm, langt utover faglig uenighet. Hun kommer også med udokumenterte anklager mot Frogn kommune. Dette er ikke bare manglende estetikk. Det er uetisk!

Erik Lundeby's reaksjon 
Anne Holmen skriver i Amta 16. juli et innlegg som mistenkeliggjør Venstres kommunestyrerepresentant Line Stokholm spesielt, og lokalpolitikken generelt. Som sannhetsvitne trekker hun frem en anonym, «fremtredende lokalpolitiker», som skal ha sagt at det er store muligheter for utilbørlig påvirkning i lokalpolitikken.
Vi må vel som politikere innse at det knapt er grenser for hvilke injurierende påstander folk kan lire av seg om oss, men dersom det er riktig at lokalpolitikere selv går rundt og sprer et inntrykk av at Frogn-politikken er korrupt er det et hakk verre. Da synes jeg vedkommende politiker må stå frem under fullt navn med disse påstandene, slik at det er mulig å få klarhet i hva som egentlig er ment. Problemet med anonyme kilder er at det ikke er mulig å etterspørre hvilke erfaringer de bygger på. Det er viktig for kommunepolitikkens anseelse at politikere står for det de mener i full åpenhet. Dersom en politiker mener forholdene er uryddige, har man også et ansvar for å ta opp i eget parti hvordan habilitet kan sikres også i partiets egne prosesser. I Venstre tok vi en grundig diskusjon om habilitet i forrige periode, og som gruppeleder for Venstre er jeg rimelig trygg på at våre prosesser sikrer at Line Stokholms roller som politiker og arkitekt holdes reelt adskilt. Jeg vil her redegjøre for hvordan vi løser dette i praksis. Venstre er på samme måte som alle partier kjent med de argumenter tiltakshavers arkitekt har for sine prosjekter. De finner vi først og fremst i Rådmannens saksfremlegg med vedlegg, dokumenter som er offentlige og kan etterprøves av hvem som helst. En arkitekt kan også komme til orde ved befaringer, også i full offentlighet. Interessenter besøker også noen ganger partienes gruppemøter. Da er det anledning til en kort presentasjon, spørsmål og svar, ikke diskusjon. Normalt gis samme presentasjon til alle partier, for målet er jo å skape flertall. Verken Line Stokholm eller andre politikere som har næringsinteresser i en sak deltar i partiets vurderinger på noen annen måte enn andre interessenter i saken. Hun går ut av rommet under møter når saken drøftes. Hun skal ikke få kopi når Venstres politikere skriver e-poster til hverandre om saken. Hun får vite hva gruppen har besluttet, men ikke hvem som har vært for eller mot prosjektet i interne diskusjoner. Stokholm er ikke verken medlem eller vara i hovedutvalget for miljø, plan og byggesak, der den vesentlige politiske saksbehandlingen i plan- og byggesaker foregår. I forrige periode satt hun i utvalget for oppvekst, omsorg og kultur, nå er hun vara til formannskapet. En tomteeier står fritt når det gjelder hvem han vil bruke som arkitekt, rørlegger, elektriker eller eiendomsutvikler for sin eiendom. Disse kan enten nå, tidligere eller i fremtiden være aktive i lokalpolitikk. Det kan ikke være slik at lokalpolitikken ikke kan bruke deres engasjement. Demokratiet må være for alle yrkesgrupper, men partiene har et ansvar for klare grenser i enkeltsaker. Ingen kan garantere at det aldri glipper. Noen mener man blir inhabil ved å uttrykke meninger på en fest eller ved å være til stede i en sosial sammenkomst. Samtidig er jeg trygg på at Venstres praksis er streng, og at vi i kontroversielle saker har ryddige grenser. Det hadde vi da vi til slutt sa ja til Kile-Stokholm arkitekters prosjekt i Fjellveien, like mye som da vi sa nei til firmaets lavblokkprosjekt ved Follo museum. Hvis noen lokalpolitiker mener det ikke er slik, vil jeg gjerne se argumentasjonen for det under fullt navn. Så ryddige må vi kunne være mot hverandre.

Erik Lundeby Gruppeleder for Frogn Venstre


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.