tirsdag 18. mars 2014

Møte med ordføreren

Torsdag 13.mars hadde jeg et møte med vår ordfører.
Bakgrunnen var at Høyre hadde svart at de forholdt seg til Kontrollutvalgets avgjørelse. Jeg tenkte at de kan da umulig ha lest Kontrollutvalgets behandling
når de vil forholde seg til et svar basert på rene løgner.

Jeg ønsket at vi sammen skulle gå igjennom dette innlegget, men vår ordfører ønsket noe annet. Han ville snakke med meg. Jeg skrev referat etter møtet, men bestemte meg for ikke å legge det ut, ettersom jeg ikke hadde vitner til møtet som kunne bekrefte at det jeg sa var sant.

Men, på mandag 17.mars leser jeg en beskjed fra ei av mine støttespillere.
Thore Vestby har lagt ut følgende på sin facebookside:Dermed blir jeg tvunget til å legge ut referatet jeg skrev etter møtet, for at folk skal se hva vi faktisk snakket om og hva vår ordfører sa:


Referat fra møte med Thore Vestby torsdag 13.mars 2014

Jeg har nettopp hatt et møte med Thore Vestby.

Vestby lurte jo på hva jeg skulle oppnå med den eksterne granskningen.
Og så foreslo han selv, hva var vitsen med å få bekreftet at Kontrollutvalget hadde gjort feil den gangen de syntes Loge var habil ? Jeg sa at det var jo som regel slik at det alltid var en årsak til at noe skjedde. Og, det var mer det å finne disse, en slik granskning kunne avdekke.

Han hadde også en forklaring på hvorfor saksbehandlerne sluttet så fort i denne kommunen.
Det var fordi de fikk jo så mye kritikk i Amta.
Jeg sa at jeg kjente til folk som hadde sluttet der, og som sa at det var så mye ukultur at de ikke ville jobbe der. Da sa han ja ukultur? Det kan jo være for grove vitser osv.

Og han påsto at det ikke var tette forbindelser mellom politikere og administrasjon og kontrollutvalg. De kjente nesten ikke hverandre fordi de holdt til på forskjellige steder i huset ! Så sa jeg, påstår du at dere ikke kjenner hverandre når dere har hatt adskillige møter dere imellom i årevis? Kontrollutvalget består jo av gamle politikere!
Han måtte jo innrømme at de gjorde det da.
Jeg sa at det ikke bare er meg som reagerer på Kontrollutvalget her og deres 'arbeid'.
Men, da hadde de jo habilitetsregler, sa han.
Ja, men dere følger de ikke, sa jeg! Det var han ikke enig i. Jeg har jo dokumentert det. Så du ikke hvordan første kontrollutvalg forholdt seg til dem? Nei, han var jo ikke sikker på at de hadde gjort noe feil da. Det står jo i Forvaltningsloven at styremedlemmer i den innklagde part ikke er habile. Nei, men jus var jo ikke så enkelt da, påsto han. Det krevde visstnok et 6 års studium for å kunne forstå loven.

Jeg sa også at det er for galt at kontrollutvalget består av tidligere politikere, med bindinger til Administrasjonen som skal kontrolleres. Jeg sa at kontrollutvalget burde byttes med et kontrollutvalg et annet sted. Da sa han at da må jo medlemmene flytte da? Og se hvilke konsekvenser dette får. Da må jo lokalpolitikerne flytte også
Jeg sa at det var naturligvis PAPIRENE som skulle sendes til et kontrollutvalg et annet sted! Og lokalpolitikerne skal jo naturligvis sitte her. Men, det er viktig at det kontrollerende organ er uavhengig! Til slutt gikk han med på at det kanskje ikke var så dum en idé å bytte kontrollutvalg med en annen kommune.

Også syntes han jeg hadde gått langt i å påsta Korrrupsjon. Er et spørsmål en påstand, spurte jeg om? Så snakket jeg om at jeg kunne dokumentere misbruk av stilling som hadde ført til en utilbørlig fordel for den annen part. Og utav oppførselen til utbygger, var det jo tydelig at han ikke eide moral. Hva skal da hindre han i å kompensere den som ga tillatelsen?
Og så påsto han at jeg holdt på med konspirasjonsteorier. Jeg sa at dette er hersketeknikk! Å, da ble han fornærmet.

I forbindelse med oppbyggingen av terrenget, så sa han at de hadde et delegeringsreglement som viste hva politikerne hadde delegert til administrasjonen.Men, så sa han at dispensasjonsmyndigheten ikke var delegert til administrasjonen.

Så var det jo naturligvis slik at typen selskap som hadde blitt brukt her, kom inn og forsvant, var vanskelig å kontrollere. Så sa jeg at, dette selskapet har nå skiftet navn til VT Østland AS. De holder til på Skøyen i Oslo. Og Bjørn Loge og Lasse Høyem satt i dette. De er jo lokale! Lasse Høyem var styreformann. Da er det vel hans oppgave å påse at regler blir fulgt!
Hvorfor gjorde ikke de jobben sin ? Skulle ikke de være forsikring om at dette prosjektet ikke ble så ille? Nei, han visste ikke hvorfor de ikke hadde tatt dette ansvaret han.


Så hadde han et annet møte, så jeg måtte gå. (Møtet vårt tok maks. 30 min. og ikke 2 timer som han opplyser.)

1 kommentar:

  1. Hei Anne, takk for at du står på i bloggen din. Bra at ordføreren har klart å registrere en gjennomgående mistro, det har selvfølgelig alle oppegående mennesker i vår elendig styrte kommune.
    Et kontrollutvalg som ikke tar i skandalen "Sumpa stadion" og politikere som på tre år ikke har kommentert det avslørende nettverkskartet som Frognmarkas venner publiserte i forkant av siste kommunevalg..
    hilsen Torstein..

    SvarSlett

Jeg vurderer kommentaren din før jeg godkjenner eller avviser. Bare vær saklig og ærlig og normalt høflig. Hvis man sier noe ufordelaktig om enkeltpersoner må man forelegge bevis på påstanden.